Patiëntenvoorlichting Klachtenopvang en -afhandeling

Heeft u een klacht over onze praktijk?
Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij helaas soms misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt.

Wij stellen prijs op uw zorgvuldig commentaar om de kwaliteit van de zorg en serviceverlening te bevorderen. Wij van Huisartsenpraktijk Doeglas willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Als u een klacht heeft, vragen wij u dit in eerste instantie met de desbetreffende persoon te bespreken. Op die manier kunnen wrevels en misverstanden het beste worden opgehelderd. Ook fouten kunnen het beste op een open manier met de directe betrokkene worden besproken.

Mocht u er met de betrokkene niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Dit formulier ligt in de wachtkamer, ook kunt u het opvragen bij de assistente. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak op het spreekuur een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Hiertoe zijn de huisartsen aangesloten bij de Klachtencommissie Huisartsenzorg Noord-Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op www.skhnn.nl.

Klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland
Postbus 216
9400 AE Assen
0592-243865