Mensen met een chronische aandoening staan elke dag voor nieuwe keuzes. Wat kunnen ze wel of niet eten? Welke activiteiten kunnen wel of juist niet? Hoeveel medicijnen willen/moeten ze slikken? Er bestaan geen kant-en-klare antwoorden op deze vragen. Vaak is het een kwestie van uitproberen. Chronisch zieken hebben daarbij een grote eigen verantwoordelijkheid. Want van alle dagen in een jaar zijn ze er in totaal ongeveer slechts twee tot vier in contact met zorgverleners. In de overige tijd zijn zij op hun eigen inzichten aangewezen. Om hen daarbij te ondersteunen, is het van belang dat professionals chronisch zieken helpen bij zelfmanagement.

Nieuwe rolverdeling
Het aantal chronisch zieken is de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder stijgt. Onder professionals in de gezondheidszorg ontstaat de overtuiging dat in de zorg voor chronisch zieken een andere rol voor de patiënt en de professional gewenst is. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt deze nieuwe rolverdeling. Ons huidige gezondheidszorgsysteem lijkt niet berekend op het groeiend aantal chronisch zieken. Enerzijds liggen er financiële motieven aan ten grondslag: de kosten van de gezondheidszorg lopen sterk op. Anderzijds gaat het om ideële motieven: de huidige zorg heeft niet het juiste effect en past niet bij een chronische ziekte. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen is nodig om dit probleem het hoofd te kunnen bieden.
(Bron: Vilans)

Wat houdt dit in voor huisartsenpraktijk Doeglas?

Huisartsenpraktijk Doeglas zal in de komende maanden samen met ketenzorg Friesland meewerken aan dit project zelfmanagement om de patiënt en hun wensen centraal te zetten met de nodige begeleiding en deskundig advies. Wij zullen starten met een kleine doelgroep en deze langzaam uitbreiden naar een grote groep chronisch zieken. Met chronisch zieken kunt u denken aan mensen met Diabetes Mellitus, Hart – en vaat ziekten, Astma en COPD. Ook zullen wij het zelfmanagement gaan inzetten bij de ouderenzorg.

Meer informatie?

Indien u vragen heeft over dit project of er meer informatie over wenst kunt u zich wenden tot huisarts E. Doeglas of praktijkondersteuner L. Wever , tevens kunt u op de website van ketenzorg Friesland terecht.